ΚΗΔΕΙΑ ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ)ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ