Κηδεία Βουλγαρόπουλου Δημητρίου

Κηδεύουμε Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 Στον Ι.Ν.Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Π.Σκυλίτσι Ημαθίας