Κηδεία Μπουλιόπουλου Βασιλείου

Κηδεύουμε Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 Στον Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Πλάτανο Ημαθίας