Κηδεία Κολογουσίδου Σουσάνας (Σούλα) Στο Π.Σκυλίτσι Ημαθίας