Κηδεία Γιαννουλάτου Κωνσταντίνου Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας