Κηδεία Μαργαριτόπουλου Κωνσταντίνου Στο Κεφαλοχώρι Ημαθίας