Κηδεία Τσαρτιλίδη Γεωργίου (Τσάρτιλος) Στους Γεωργιανούς Βεροίας