Κηδεία Νικολόπουλου Πρόδρομου Στο Κεφαλοχώρι Ημαθίας