Κηδεία Παπαδοπούλου Χρυσούλας Στην Πατρίδα Ημαθίας