Κηδεία Κωνσταντινίδου Αγγελικής Στο Καμποχώρι Ημαθίας