Κηδεία Τσαμασλίδη Πάυλου Στην Νέα Νικομήδεια Ημαθίας